Reference:
D Shcherbo, EM Merzlyak, TV Chepurnykh, AF Fradkov, GV Ermakova, EA Solovieva, KA Lukyanov, EA Bogdanova, AG Zaraisky, S Lukyanov, DM Chudakov: Bright far-red fluorescent protein for whole-body imaging. Nature Methods 4 (2007) 741-46.